Meldingen in het dashboard, e-mail en opgeslagen in het logboek

Het QR Log meldsysteem, die standaard wordt meegeleverd met de software, is te gebruiken voor opleveringen, controles, onderhoud en opvolgingen van meldingen. Het is mogelijk om in de admin controles periodiek in te stellen voor bepaalde onderdelen. Onderstaand een voorbeeld voor het gebruik bij brandwerende doorvoeringen in gebouwen. 

De QR Log software is voorzien van een meldsysteem via de sticker die u plakt bij de brandwerende doorvoering.
Door het scannen van de QR-code door bijvoorbeeld de brandweer of gebouweigenaar, dit kan zonder de app, kan via demobiele telefoon de gegevens van de doorvoering bekeken worden of melding gemaakt worden.
Gegevens qr-code/doorvoering bekijken zonder app vanaf de PDF bouwtekening of via een qr-code scanner
- Foto van het moment dat de doorvoering brandwerend is gemaakt
- Datum en tijd
- Brand-/rookvertragingstijd
- Toegepaste materialen
- Naam van applicatie bedrijf
- Aanvullende of eigen gegevens


Melden "Doorvoering doorbroken"
Na het scannen kan de gebruiker via de knop "Doorvoering doorbroken" melden dat de brandwerende doorvoering niet meer voldoet.
Dit in het geval een installateur een leiding vervangt of een extra leiding toevoegd bij de de bestaande doorvoeringen.
Deze meldingen worden zichtbaar in de admin van de QR Logsoftware en per e-mail verzonden. Via een link krijgt de admin een overzicht van de doorbroken doorvoeringen en kan daarna de status aanpassen naar OK. Deze meldingen worden opgenomen in het logboek van de doorvoering.
Dit melden kan ook weer zonder dat de gebruiker de app nodig heeft.


Melden "Gecontroleerd OK" 
Een externe partij, brandweer of gebouwbeheerder, kan zonder de app de QR-code op de sticker scannen en vervolgens de knop "Gecontroleerd OK" activeren. Deze melding wordt met datum en tijd opgenomen in het logboek van de brandwerende doorvoering.
Een handige functie bij externe controle door behalve de gegevens te bekijken ook de doorvoering extra "logboek" status mee te geven. Daarnaast kunt u of de gebouwbeheerder deze functie gebruiken om periodieke controles uit te voeren en deze te loggen.Bovenstaande handelingen kunnen ook worden uitgevoerd vanuit de app. Hierbij hoeft er geen formulier worden ingevuld voor een registratie in het logboek.
Deze worden automatisch met datum en tijd verwerkt.


 Honderden gebouwen in Nederland zijn voorzien van het QR Log Systeem met het digitaal logboek en meldingen voor onderhoud en controle. Een aantal referenties vindt u in dit overzicht
 


 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Overzicht werking registratie met QR Code stickers